Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Ważne informacje

Harmonogram obioru świadectw

 25 czerwca 2020r. –  sala gimnastyczna  oddziały przedszkolne:

Ø 9.30 – grupa „Biedronki”

Ø 11.30 – grupa „Słoneczka”

Ø 15.00 –  pożegnanie klasy VIII

26 czerwca 2020r.  godz. 11.30

klasy I – VII

wejście do sali gimnastycznej

Ø klasa V a – sala nr 1

Ø klasa V b – sala nr 2

Ø klasa VII – sala nr 3

wejście ewakuacyjne

Ø klasa II – sala 5

Ø klasa III – sala 6

wejście główne

Ø klasa I – sala 4

Ø klasa IV – sala 10

Ø klasa VI – sala 13

W trakcie rozdania świadectw klas I – VII dla rodziców odbędzie się spotkanie
z Dyrektorem przed budynkiem szkoły.

Świadectwa, które nie zostaną wydane w dniu 26 czerwca 2020r. będą do odebrania w sekretariacie szkoły do 31 sierpnia 2020r.

Proszę aby rodzice i dzieci pamiętały podstawowych zasadach bezpieczeństwa – maseczkach i dystansie społecznym (min. 1,5 m) przy wchodzeniu do szkoły oraz dezynfekcji rąk.

Dyrektor szkoły