Wyniki gminnych konkursów

Ważne informacje

Jury w składzie: Ewa Strzelczak- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich, Iwona Pęcherzewska- redaktor naczelna Życia Nasielska oraz Rafał Adamski- Skarbnik Nasielska, zakończyło obrady dotyczące gminnego konkursu graficzno-plastycznego „Pokój, najważniejsze słowo świata”, pod honorowym patronatem Burmistrza Nasielska.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału i zaangażowania w konkursy. Dziękujemy rodzicom oraz nauczycielom za zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w naszym przedsięwzięciu. Poniżej przedstawiamy wyniki:

Konkurs plastyczny „Pokój, najważniejsze słowo świata” dla klas I-III:

Laureaci:

 • Magdalena Ampulska, klasa 2, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
 • Adam Gąsiorowski, klasa 3, Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de Coubertina w Budach Siennickich
 • Amelia Arbaszewska, klasa 3, Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de Coubertina w Budach Siennickich

Wyróżnienia:

 • Zuzanna Owczarczyk, klasa 3, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
 • Jan Tarnawski, klasa 1, Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de Coubertina w Budach Siennickich
 • Dominika Zasońska, klasa 3, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym
 • Julia Rosłaniec, klasa 1, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach
 • Szymon Jasiński, klasa 1, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach
 • Pola Dygus, klasa 2, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
 • Laura Wasileska, klasa 1, Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de Coubertina w Budach Siennickich
 • Kinga Olszewska, klasa 3, Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de Coubertina w Budach Siennickich
 • Julia Chrzanowska, klasa 3, Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de Coubertina w Budach Siennickich

Konkurs plastyczny „Pokój, najważniejsze słowo świata” dla klas IV-VIII:

Laureaci:

 • Aleksander Pędzich, klasa 4, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 maja w Nasielsku
 • Aleksandra Rosiak, klasa 4, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 maja w Nasielsku
 • Nela Bujnowska, klasa 4, Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach.

Wyróżnienia:

 • Oskar Orłowski, klasa 4, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 maja w Nasielsku
 • Maja Motyka, klasa 7, Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de Coubertina w Budach Siennickich
 • Barbara Traczyk, klasa 4, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 maja w Nasielsku
 • Karolina Orłowska, klasa 4, Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach.
 • Maja Szpakiewicz, klasa 5, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 maja w Nasielsku
 • Wiktoria Popielarska, klasa 7, Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de Coubertina w Budach Siennickich
 • Mateusz Ignaczak, klasa 6, Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach.
 • Elżbieta Zawadzka, klasa 4, Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach.
 • Julia Łępicka, klasa 8, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym
 • Filip Ciesielski, klasa 4, Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de Coubertina w Budach Siennickich

Konkurs graficzny „Pokój, najważniejsze słowo świata” dla klas IV-VIII:

Laureaci:

 • Marek Brański, klasa 7, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach
 • Kacper Krawczyk, klasa 7, Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de Coubertina w Budach Siennickich
 • Filip Kozarzewski, klasa 5, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

Wyróżnienia:

 • Blanka Dygus, klasa 7, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
 • Jan Rączkowski, klasa 7, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach
 • Małgorzata Wyrzykowska, klasa 7, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach
 • Olga Marciniak, klasa 7, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach

Rozstrzygnięty został również konkurs Wiedzy Olimpijskiej dla klas IV-VIII.

Oto zwycięscy:

 • Oskar Gortat ze Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach
 • Marcel Bieżuński ze Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach
 • Dawid Kundt ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym
 • Piotr Czarnecki ze Szkoły Podstawowej im. Pierre`a de Coubertina w Budach Siennickich