Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Aktualności

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019

w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina

W Budach Siennickich

Na rok szkolny 2018/2019 wszystkie podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla klas I – VIII zapewnia szkoła w ramach dotacji rządowe.

Oddział Przedszkolny

Informacje dotyczące materiałów edukacyjnych do pracy w oddziałach przedszkolnych będą podane we wrześniu 2018 roku.

Klasa I (nowa podstawa programowa)

– edukacja wczesnoszkolna – „Nowi Tropiciele” wyd. WSiP

– język angielski – „Tiger 1” wyd. Macmillian Education

Klasa II (nowa podstawa programowa)

– edukacja wczesnoszkolna – „Nowi Tropiciele” – wyd. WSiP

– język angielski – „Tiger 2”  wyd. Macmillian Education

Klasa III

– edukacja wczesnoszkolna – „Nasza Szkoła” – podręcznik MEN

„Ćwiczenia z pomysłem” wyd. WSiP

– język angielski – „Super Sparks3”  wyd. Oksford University Press

Klasa IV (nowa podstawa programowa)

– j.polski – „Nowe słowa na start” wyd. Nowa Era

– j. angielski – „Brainy” wyd. Macmillian Education

– historia – “Wehikuł czasu” wyd. GWO

– przyroda – „Tajemnice przyrody” wyd. Nowa Era

– matematyka – „Matematyka z plusem” wyd. GWO

– technika – „Jak to działa” wyd. Nowa Era

– plastyka – „Do dzieła” wyd. Nowa Era

– informatyka – „Lubię to” wyd. Nowa Era

Klasa V (nowa podstawa programowa)

– j.polski – „Nowe słowa na start” wyd. Nowa Era

– j. angielski – „Brainy 2” wyd. Macmillian Education

– historia – “Wehikuł czasu” wyd. GWO

– przyroda – „Tajemnice przyrody” wyd. Nowa Era

– matematyka – „Matematyka z plusem” wyd. GWO

– technika – „Jak to działa” wyd. Nowa Era

– plastyka – „Do dzieła” wyd. Nowa Era

– informatyka – „Lubię to” wyd. Nowa Era

Klasa VI

– j.polski – „Słowa na start” wyd. Nowa Era

– j. angielski – „Steps farward” wyd. Oksford University Press

– historia – “Wehikuł czasu” wyd. GWO

– przyroda – „Tajemnice przyrody” wyd. Nowa Era

– matematyka – „Matematyka z plusem” wyd. GWO

– technika – „Jak to działa” wyd. Nowa Era

– plastyka – „Do dzieła” wyd. Nowa Era

Klasa VII (nowa podstawa programowa)

– j.polski – „Nowe słowa na start” wyd. Nowa Era

– j. angielski – „All clear” wyd. Macmillian Education

– j. francuski – „En Avanti” wyd. Hachette

– historia – “Wehikuł czasu”  wyd. GWO

– geografia – „Planeta Nowa” wyd. Nowa Era

– biologia – „Puls Życia” wyd. Nowa Era

– fizyka – „Spotkanie z fizyką” wyd. Nowa Era

– chemia – „Chemia Nowej Ery” wyd. Nowa Era

– matematyka – „Matematyka z plusem” wyd. GWO

– plastyka – „Do dzieła” wyd. Nowa Era

– informatyka – „Lubię to” wyd. Nowa Era

Klasa VIII (nowa podstawa programowa)

– j.polski – „Nowe słowa na start” wyd. Nowa Era

– j. angielski – „All clear” wyd. Macmillian Education

– j. francuski – „En Avanti” wyd. Hachette

– historia – “Wehikuł czasu”  wyd. GWO

– geografia – „Planeta Nowa” wyd. Nowa Era

– biologia – „Puls Życia” wyd. Nowa Era

– fizyka – „Spotkanie z fizyką” wyd. Nowa Era

– chemia – „Chemia Nowej Ery” wyd. Nowa Era

– matematyka – „Matematyka z plusem” wyd. GWO

– wiedza o społeczeństwie – “Dziś i jutro” wyd. Nowa Era

– informatyka – „Lubię to” wyd. Nowa Era

– edukacja dla bezpieczeństwa – “Żyję i działam bezpiecznie” wyd. Nowa Era

Informacje o podręcznikach do religii w roku szkolnym 2018/2019

Wykaz podręczników i zeszytów ćwiczeń do nauki religii, jakie będą obowiązywały w roku szkolnym 2018/ 2019.
Proszę o zaopatrzenie dziecka w podręczniki i zeszyty ćwiczeń  podczas przerwy wakacyjnej.

Podręczniki do klas: II, III, IV, V, VI będą nadal aktualne w następnym roku szkolnym, a co za tym idzie, mogą być odkupione od starszych uczniów.

Uczniowie klas VII i VIII w wakacje nie zakupują podręczników.

************************************************************************************************
Sześciolatki( zmiana podręcznika)
Tytuł podręcznika: “Kocham dobrego Boga”,
red. D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala
Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa I
Tytuł podręcznika: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, red. A. Krasiński,
Płocki Instytut Wydawniczy

Klasa II
Tytuł podręcznika: „Kochamy Pana Jezusa”, red. A. Krasiński,
Płocki Instytut Wydawniczy
Zeszyt ćwiczeń: „Kochamy Pana Jezusa”, red. A. Krasiński,
Płocki Instytut Wydawniczy

Klasa III
Tytuł podręcznika: „Przyjmujemy Pana Jezusa”, red. A. Krasiński,
Płocki Instytut Wydawniczy
Zeszyt ćwiczeń: „Przyjmujemy Pana Jezusa”, red. A. Krasiński,
Płocki Instytut Wydawniczy

Klasa IV
Tytuł podręcznika: – „Wierzę w Boga Ojca”,
red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy
Zeszyt ucznia: – „Wierzą w Boga Ojca”,
red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy

Klasa V ( UWAGA! Nowy podręcznik )
Tytuł podręcznika: „Ufam Synowi Bożemu”,
red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy
Zeszyt ćwiczeń: „Ufam Synowi Bożemu”,
red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy

Klasa VI

Tytuł podręcznika: Wierzę w Kościół,
red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium