Tymczasowa lokalizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Aktualności
Szanowni Państwo!
Informujemy, że na czas remontu budynku Biblioteki, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nasielsku grzecznościowo korzystać będzie z pomieszczeń użyczonych tymczasowo przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Staszica 1 (wejście od strony hali). W związku ze zmianą lokalizacji  placówki zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 601 500 614. Wszystkie działania pracowników Poradni będą podejmowane wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.