Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci, Drodzy Uczniowie!

Aktualności

 

 Rozpoczynamy nowy  rok szkolny – 2020/2021. Po długiej nieobecności w szkole wracamy do swoich codziennych obowiązków. W związku z sytuacją pandemiczną na całym świecie nie będę miała okazji przywitać całej szkolnej społeczności na uroczystej akademii. Zgodnie z zaleceniami MZ, MEN i GIS wybrałam wraz z nauczycielami najbardziej bezpieczny sposób przywitania dzieci w szkole, czyli spotkania z wychowawcami. To Oni przekażą dzieciom najważniejsze informacje dotyczące organizacji zajęć w naszej szkole i zasady wprowadzone na czas zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19.

W okresie wakacyjnym pracownicy włożyli wiele wysiłku, aby przygotować budynek do bezpiecznego powrotu dzieci do szkoły. Osobiście dołożyłam wszelkich starań, żeby wprowadzić  wytyczne i zalecenia sanitarno–higieniczne. Przy udziale Organu prowadzącego i wsparciu bezinteresownych osób szkoła jest zabezpieczona w środki dezynfekujące. Wprowadzone też zostały pewne modyfikacje w pracy szkoły, które mają służyć bezpieczeństwu nas wszystkich.

Wiem jednak, że najwięcej zależy od nas samych. Od naszej dyscypliny, wyrozumiałości i wspólnej troski o zdrowie. Stąd proszę o uważne zapoznanie się z zasadami wprowadzonymi na terenie szkoły wynikającymi z zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 i ich stosowanie.

W bieżącym roku szkolnym wszelkie informacje będą przekazywane przez stronę internetową szkoły, szkolnego facebooka oraz dziennik elektroniczny. Mam nadzieję, że uda się zorganizować stacjonarne spotkania z wychowawcami i nauczycielami w formie zebrań klasowych. Liczę na dobrą współpracę nauczycieli, uczniów i rodziców, aby nowy rok szkolny przebiegał bezpiecznie i był pełen sukcesów.

Życzę wszystkim dużo zdrowia, prosząc o stosowanie się do wszelkich zaleceń i zasad.

 

Dyrektor szkoły

Ewa Strzelczak