Światowy Dzień Zdowia

Aktualności

Światowy Dzień Zdrowia 2014 w naszej szkole

Dnia 7 kwietnia odbyły się w naszej szkole obchody Światowego Dnia Zdrowia. W związku z tym zorganizowano warsztaty dla uczniów dotyczące zdrowego stylu życia prowadzone przez trenera z Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.

Dzieci z klas 4-6 uczestniczyły w spotkaniu “ŚWIAT ZAMKNIĘTY W BUTELCE”

Światowy dzień zdrowia w naszej szkolePrzy złych wyborach można wiele stracić. Warto zatem zastanowić się, jakie będą konsekwencje naszych wyborów.
Jakim zachowaniom przeciwdziałać, a jakie w sobie rozwijać.
Założenia merytoryczne i cele spotkania: rozwijanie umiejętności ochrony samego siebie przed współczesnymi środkami uzależniającymi takimi jak: alkohol, narkotyki, papierosy, napoje energetyzujące, dopalacze. Uświadomienie czym jest zdrowie i co może mu zaszkodzić, uczenie sposobów ochrony przed uzależnieniem, poprzez kształtowanie postaw asertywnych i umiejętność wyrażania siebie.

Warsztaty dla klas 0 – 3 przebiegały pod hasłem – “KOLOROWE NIE ZNACZY ZDROWE”. Dzieci z klas młodszych dowiedziały się dlaczego zdrowie stanowi niewątpliwe istotną wartość w życiu człowieka. Ważne by umieć o nie dbać i szanować je. Zobaczyły jak istotny jest ruch, właściwe odżywianie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które mogą wpływać na poziom stresu a tym samym mieć wpływ na nasze zdrowie.

Założenia merytoryczne i cele spotkania: uświadomienie ważności i poszanowania własnego zdrowia, ukazanie konsekwencji zaniedbania swojej kondycji psychofizycznej oraz pokazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.Uczenie technik relaksacji, jako sposobu przezwyciężania stresu.

W drugiej części spotkania dzieci oglądały prezentację multimedialną. Co roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Tematem przewodnim w tym roku są choroby przenoszone przez wektory, czyli organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka min. malarię czy też odkleszczowe zapalenie mózgu, czyli boreliozę. Oglądając prezentację multimedialną na ten temat, uczniowie zdobyli informacje, jakie środki profilaktyczne należy podjąć oraz jak należy się chronić przed tymi chorobami.