18 marca Światowy dzień recyklingu, grafika z niebem i trawą

Segreguję, nie marnuję

Aktualności Z życia szkoły
Na przełomie lutego i marca 2021 roku uczniowie klasy piątej, uczestniczyli w klasowym projekcie „SEGREGUJĘ, NIE MARNUJĘ”. Miał on na celu zainteresowanie problematyką gospodarki odpadami,  a  w szczególności prawidłową ich segregacją, ograniczaniem masy odpadów oraz recyklingiem  i upcyklingiem.
Na lekcji techniki  poruszaliśmy problem segregacji śmieci oraz odzyskiwania z odpadów surowców wtórnych. Na koniec projektu uczniowie wykonali plakaty i „Ekologiczne stworki” oraz zrozumieli, że to dzięki nam  przyszłość może być lepsza i piękniejsza.
Anna Chmielewska