ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021 – 2022 W DNIU 1 WRZEŚNIA 2021 r.  o godz. 9:00

Ważne informacje

Przypominamy, że w szkole wszystkich obowiązuje reżim sanitarny – dystans, dezynfekcja, maseczki.

  • Oddziały przedszkolne – godzina 9:00 – dzieciom towarzyszy jeden rodzic/opiekun;
    Biedronki – wejście od strony przedszkola

Motylki – wejście od strony przedszkola

Słoneczka – wejście główne s. nr 13

  • Klasa pierwsza – godzina 9:00 – hala sportowa – dzieciom towarzyszy jeden rodzic/opiekun. W tym dniu odbędzie się Przyrzeczenie klasy I.
  • Uczniowie klas II – VIII – godzina 9:00 – spotkanie z wychowawcą w salach:

Kl. II – sala nr 5

Kl. III – sala nr 6

Kl. IV – biblioteka

Kl. V – sala nr 7

Kl. VI – sala nr 2

Kl. VII – sala nr 1

Kl. VIII – sala nr 3

Uczniowie klas I – VIII przychodzą z plecakami – będą rozdawane podręczniki szkolne.

 Dzieci dojeżdżające:

Autokar w Nunie o godz. 8.30

Autokar w Cegielni Psuckiej o godz. 8.30, Studzianki godz. 8.45

Odjazd ok. godziny 10.00 – spod szkoły.