Plakat - Przez śmiech do wiedzy - pokonaj wirusa

„Przez uśmiech do wiedzy- Pokonaj wirusa”

Aktualności Z życia odziału przedszkolnego Z życia szkoły

Miło na poinformować, że nasza szkoła bieże udziału w przygotowanym przez Wesoły Uniwersytet projekcie „Przez śmiech do wiedzy – Pokonaj wirusa”, który obejmie wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe w powiecie nowodworskim.

Patronat nad projektem objął Starosta powiatu nowodworskiego, p. Krzysztof Adam Kapusta, a także Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, p. Jacek Kowalski, Burmistrz Nasielska, p. Bogdan Ruszkowski, Burmistrz Zakroczymia, p. Artur Ciecierski, Wójt Gminy Czosnów, p. Antoni Kręźlewicz oraz Wójt Gminy Leoncin, p. Adam Mirosław Krawczak.

Projekt edukacyjny: „Przez śmiech do wiedzy – Pokonaj wirusa”

Celem projektu jest dotarcie do dzieci w wieku 3-9 lat z wiedzą na temat bogatego świata organizmów niewidzialnych gołym okiem, takich jak pierwotniaki, bakterie i wirusy. Wiedza przekazana w formie przystępnej dla najmłodszych pozwoli im zrozumieć zagrożenia związane z bakteriami chorobotwórczymi i wirusami. Ponadto zadaniem projektu jest utrwalenie i zachęcenie do codziennego stosowania wskazówek profilaktyki antybakteryjnej i antywirusowej, w tym dotyczących odpowiedniej diety i zasad higieny.