Ósmoklasiści pożegnali szkołę

Z życia szkoły

Ósmoklasiści pożegnali szkołę.

18 czerwca uczniowie klasy ósmej, w obecności całej społeczności szkolnej i rodziców, pożegnali się ze szkołą.

„Dziewięć lat temu z czystą kartą otwieraliśmy nowy rozdział w naszym życiu. Dzisiaj czas go zamknąć. W podziękowaniu za dar najpiękniejszy: za wiedzę i serce – Pani Dyrektor, całemu gronu pedagogicznemu,  pracownikom szkoły oraz rodzicom zadedykujemy poloneza i program artystyczny.” Tymi słowami ósmoklasiści rozpoczęli uroczystość. Polonez wywołał podziw i burzę oklasków. Następnie  uczniowie, w zabawny sposób, zaprezentowali kilka scenek z klasy (lekcje jęz. polskiego, matematyki i biologii)  i pokoju nauczycielskiego.

Piosenki „Ostatni raz z moją klasą” i „Zapamiętaj” wzruszyły wykonawców i widzów.

Na zakończenie występu, absolwenci, w serdecznych słowach, podziękowali wychowawcom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym oraz rodzicom za  trud wychowania,  nauczania, za dobroć i wyrozumiałość.

Słowa podziękowania i życzenia skierowali również w stronę  młodszych koleżanek i kolegów.

W imieniu uczniów życzenia i upominki swoim najstarszym koleżankom i kolegom przekazali  siódmoklasiści.

W II części programu nastąpiło uroczyste przekazanie siódmoklasistom sztandaru szkoły i zgodnie z przyjętym ceremoniałem absolwenci złożyli ślubowanie.

Pani Dyrektor podsumowała całokształt pracy absolwentów, podziękowała za wspólnie spędzony czas oraz złożyła  życzenia. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem otrzymali nagrody książkowe. Nagrodami uhonorowano również tych, którzy otrzymali najwyższe wyniki z egzaminu zewnętrznego. Życzenia wychowankom złożyły również wychowawczynie.

Po uroczystości absolwenci zaprosili siódmoklasistów na słodki poczęstunek.

Świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia z wynikami egzaminu oraz pamiątkowe dyplomy uczniowie-absolwenci otrzymali 19 czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego.

[nggallery id=157]