Rada pedagogiczna

Dyrektor Szkoły

Ewa Strzelczak – nauczyciel przyrody

Nauczyciele

Marta Brzeska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki

Katarzyna Burzyńska – nauczyciel języka polskiego i plastyki

Anna Chmielewska – nauczyciel techniki, edukacji dla bezpieczeństwa,zaj. świetlicowych, biblioteka

Marianna Danisiewicz – nauczyciel fizyki

Rafał Dobrzyński- nauczyciel zajęć świetlicowych

Danuta Domżała – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Renata Drzazgowska – nauczyciel języka angielskiego

Maria Fabisiak – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Magdalena Gałężewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, zaj. świetlicowe

Luiza Gierwatowska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Hanna Kramarska- nauczyciel języka polskiego

Ks. Waldemar Marciniak – nauczyciel religii

Ewelina Kosewska-  nauczyciel języka polskiego

Jolanta Kownacka- nauczyciel wychowania fizycznego

Ewa Majewska – nauczyciel religii i edukacji wczesnoszkolnej

Andrzej Malon – nauczyciel wychowania fizycznego

Regina Maron – pedagog szkolny, logopeda i nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Milewska – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Dorota Podgórska – nauczyciel geografii

Katarzyna Tomasińska – nauczyciel muzyki

Anna Ostaszewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Bogumiła Rybicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i matematyki

Ewa Wilczyńska – nauczyciel języka francuskiego

Monika Kozarzewska – nauczyciel plastyki

Mirosław Zaremba – nauczyciel historii, informatyki i wychowania fizycznego

Ilona Dygus – nauczyciel WDŻ, psycholog i zajęcia rewalidacyjne

Małgorzata Zień  – nauczyciel biologii i chemii oraz zajęć rewalidacyjnych

Pracownicy niepedagogiczni

Elżbieta Rucińska – sekretarz szkoły

Katarzyna Brodowska – woźna

Grażyna Deoniziak – sprzątaczka

Kamila Deoniziak – sprzątaczka

Tomasz Jaskulski – pracownik gospodarczy