O szkole

Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina istniała już przed II wojną światową. W bieżącym roku szkolnym uczy się w niej 166 dzieci w wieku od 4 do 15 lat w 11 oddziałach. Zajęcia lekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 16.00 pod kierunkiem 26 nauczycieli (na pełnym etacie i dochodzących).

Ponadto zorganizowano zajęcia nieobowiązkowe dla chętnych uczniów. Są to koła przedmiotowe i zainteresowań (np. chór, SKS-y). Spotkanie członków kół odbywają się po zajęciach lekcyjnych. Szkoła stawia na wszechstronny rozwój uczniów organizując rozmaite aktywności i dbając o dobrą atmosferę.