Narodowy Spis Powszechny

Ważne informacje

Tylko do 30 września na terenie całego kraju trwa Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby
mieszkającej w Polsce. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego posłużą do planowania działań
w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo,
rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych
będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju i gminy do czasu
następnego spisu powszechnego, czyli przez najbliższe 10 lat.
Podstawową metodą udziału w spisie jest wypełnienie formularza na stronie
https://spis.gov.pl. Osoby starsze mogą prosić dzieci lub najbliższych o pomoc
w wypełnieniu aplikacji spisowej w Internecie.
Osób, które nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie
rachmistrza, powinny zadzwonić na Infolinię Spisową 22 279 99 99 i postępować
zgodnie
z komunikatami. Można też zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta, w którym jest
przygotowane specjalne stanowisko do spisania się. Tam też można liczyć na
pomoc w wypełnieniu formularza spisowego.
Podczas spisu powszechnego informacje zbierane są również przez rachmistrzów
spisowych. Jeśli skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możemy odmówić mu
przekazania danych! Pamiętajmy: za niedopełnienie obowiązku spisowego grozi
kara grzywny nałożona przez Sąd.
Więcej informacji:
INFOLINIA SPISOWA 22 279 99 99
WWW.SPIS.GOV.PL