Samorząd uczniowski

Filip Duszyński – klasa 7 – przewodniczący samorządu
Jan Czarnecki – klasa 4 – zastępca przewodniczącego samorządu
Jakub Ruciński – klasa 8 – sekretarz samorządu
Dawid Gajewski – klasa 8 – skarbnik samorządu
Krystian Patrzykowski – klasa 3 – rzecznik klas I – III

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły swoje wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, np. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami.

Zachęcamy do współpracy!