Samorząd uczniowski

Fabian Sysoł – klasa 6 – przewodniczący samorządu
Piotr Czarnecki – klasa 7 – zastępca przewodniczącego samorządu
Łukasz Matuszewski – klasa 8 – sekretarz samorządu
Filip Duszyński – klasa 8 – skarbnik samorządu
Joanna Ciesielska – klasa 3 – rzecznik klas I – III

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły swoje wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, np. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami.

Zachęcamy do współpracy!