Zebrania z rodzicami

SZANOWNI RODZICE!

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA OGÓŁU RODZICÓW

w roku szkolnym 2019/2020

  • 17 września 2019 r. (czwartek)
  • 7 listopada 2019 r. (czwartek)
  • 5 lutego 2020 r. (czwartek)
  • 28 maja 2020 r. (czwartek)

*godzina zebrania będzie podana na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń z tygodniowym wyprzedzeniem