Rekrutacja 2020/2021

Do oddziału przedszkolnego wnioski będą przyjmowane w terminie 17.02.-13.03. 2020r.

Podanie o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Zgłoszenie kandydata do obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Potwierdzenie woli przyjęcia

Do klasy I wnioski będą przyjmowane w terminie 17.02.- 13.03. 2020r.

Zgłoszenie kandydata do klasy I

Dokumenty dotyczące rekrutacji można przesyłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@budysiennickie.edu.pl