Rekrutacja 2021/2022

DOKUMENTY DO ODDZIAŁU PRZEDSZOLNEGO

Harmonogram rekrutacji – oddział przedszkolny

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

  • deklaracje składamy do 8.02.2021 r.

Wniosek do oddziału przedszkolnego wraz z oświadczeniem i deklaracją

Wniosek do oddziału przedszkolnego wraz z oświadczeniem i deklaracją

  • wniosek składamy do 8.03.2021r.

Dokumenty do klasy I

Harmonogram rekrutacji – klasy pierwsze

Zgłoszenie ucznia do klasy I wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu i deklaracją

Zgłoszenie ucznia do klasy I wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu i deklaracją

  • zgłoszenia można składać do 8.03.2021r.

Dokumenty dotyczące rekrutacji można przesyłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@budysiennickie.edu.pl

Lista kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do klasy pierwszej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I

Lista kandydatów przyjętych do klasy I

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych na rok 2021-2022

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych 2021-2022

Dokumenty dotyczące rekrutacji można przesyłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@budysiennickie.edu.pl