Rada rodziców

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dobrowolne wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w NASZEJ SZKOLE.

Składka wynosi  80  ZŁ ZA CAŁY ROK SZKOLNY, to jest 8 zł miesięcznie /10 MIESIĘCY w ROKU!!!

Wpłat można dokonać:

– przelewem bankowym, odbiorca:

Rada Rodziców

Przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich

Budy Siennickie 67

05-190 Nasielsk

nr konta Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Nr  52 8226 0008 0000 0505 2000 0001

w tytule „darowizna na cele oświatowe”

nazwisko i imię ucznia oraz klasa

– oraz gotówką w sekretariacie szkoły

Składki mają charakter dobrowolny.

Dziękujemy za każdą sumę, którą Państwo wpłacicie jednorazowo lub w ratach na konto Rady Rodziców. Liczy się każda złotówka.