Procedury i regulaminy

Regulamin i warunki korzystania dożywiania

Regulamin wypożyczania i użytkowania podręczników szkolnych

Zakres Ubezpieczenia

Wewnątrzszkony system doradztwa zawodowego

Program realizacji WSDZ w roku szkolnym 2020-2021

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich

PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK

REGULAMIN zdalne nauczanie

 

Konsultacje przedmiotowe i zajęcia opiekuńcze

Zasady funkcjonowania szkoły

Zasady konsultacji przedmiotowych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych

WYTYCZNE DO ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

WYTYCZNE DO ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Procedura w razie zachorowania

Oświadczenia rodziców kl. 0 – III

Dokumenty dla rodziców z oddziału przedszkolnego

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu

Oświadczenia

Oświadczenie o odbiorze dziecka

Zasady bezpieczeństwa