Logo- Mazowiecki Kurator Oświaty

Bezpieczeństwo w Sieci

Aktualności
W imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty zachęcam rodziców i nauczycieli do bezpłatnych webinariów dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Harmonogram i tematyka webinariów znajduje się poniżej.Pierwszy webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:

https://youtu.be/ohhXySQM4g8

l.p. Tematyka webinarów Planowany termin emisji
  Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)
1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii. 21.01.2021r.

godz.18.00

2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks.

Atrakcyjne narzędzia i materiały online.

11.02.2021r.

godz.18.00

3. Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku  w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ?  25.02.2021r.

godz.18.00

  Webinary adresowane do kadry pedagogicznej (czas trwania ok. 60 min.)
4. Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować? 04.03.2021r.

godz.14.00

5. Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość. 11.03.2021r.

godz.14.00

6. Organizacja procesu wspomagania  ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii.  25.03.2021r.

godz.14.00